Federacio d' Associacions Ciutadanes Consumidors i Usuaris de Castelló
Anar a versió en Valencià
Contáctenos Facebook Federacio d'Associacions Ciutadanes, Consuimdors i Usuaris de Castelló Twitter Federacio d'Associacions Ciutadanes, Consuimdors i Usuaris de Castelló
Visitante: 
Noticias Junta Directiva ¿Dónde Estamos? Asociaciones Federadas Estatutos Enlaces
Normativa Generalitat Ordenanzas Municipales Resto Normativa Participación Ciudadana Sanidad Medio Ambiente Inmigración Movilidad Servicios Sociales Subvenciones

Informació de Treball / Ocupació a Castelló

* PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL EURES:

 http://ec.europa.eu/eures/

 

* BORSA TREBALL COMUNITAT VALENCIANA

 http://www.san.gva.es/bolsa/bolsadetrabajoiiss.jsp?language=eshttp://

 

* BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA CASTELLÓ:

http://bop.dipcas.es

 

* BORSES DE TREBALL DE LA JUNTA D'ANDALUCIA

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/personaltemporal/bempleo.asp

 

* BORSES DE TREBALL D'ARAGÓ:

https://servicios.aragon.es/gbtsip/

 

* BORSES DE TREBALL DE CASTELLA LA MANXA

 http://sescam.jccm.es/web1/home.do?main=/ciudadanos/empleoPublico/enlaces.html

 

* CERCADOR D'OCUPACIÓ:

  http://www.infojobs.net/

   http://es.jobrapido.com/

  http://oposiciones.universia.es/index.jsp

  www.opcionempleo.com

  www.buscar-empleo.es

  

* OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'MAP

 http://www.060.es/canales/trabaje_en_la_administracion/common/oferta.pdf

 

 * SISTEMA NACIONAL D'OCUPACIÓ.

 http://www.sistemanacionalempleo.es/

 * TREBALL FÀCIL

  http://www.trabajofacil.com/

    www.facebook.com/buscotrabajobuscoempleados

* BASES BECA EUROPA JOVE (DIPUTACION DE CASTELLON))

* CONVOCATÒRIA DE TRES BEQUES DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE DIPLOMATURA O GRAU UNIVERSITARI EN TREBALL SOCIAL A DESENVOLUPAR EN ELS PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ I UNA BECA PER A ESTUDIANTS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL AL NEGOCIAT DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA BOP 2013.04.06

Un lloc vacant per a persones amb discapacitat, dins el torn lliure. Sistema de selecció: concurs-oposició. Titulació exigida: Batxiller Superior, BUP, formació professional de 2n grau, tenir superada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, o titulació equivalent.

* ARXIUS I BIBLIOTEQUES - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

* WEB D'OFERTES I DEMANDES D'OCUPACIÓ: LA CUA DE L'ATU

 
*www.studentjob.es, un portal d'ocupació especialitzat en estudiants i nous titulats.

*www.jobatus.es/
*
www.empleo.trovit.es

Política de Privacidad Colaborador Ayuntamiento de Castellón DEICA S.L. Diseño de Páginas web en Castellón.