Federacio d' Associacions Ciutadanes Consumidors i Usuaris de Castelló
Anar a versió en Valencià
Contáctenos Facebook Federacio d'Associacions Ciutadanes, Consuimdors i Usuaris de Castelló Twitter Federacio d'Associacions Ciutadanes, Consuimdors i Usuaris de Castelló
Visitante: 
Noticias Junta Directiva ¿Dónde Estamos? Asociaciones Federadas Estatutos Enlaces
Normativa Generalitat Ordenanzas Municipales Resto Normativa Participación Ciudadana Sanidad Medio Ambiente Inmigración Movilidad Servicios Sociales Subvenciones

Sanitat

- Guia Menopausa i climateri..
- Guia de l'Alimentació..
         Com Menge?
- Prevenir i Millorar les ...
   " "Malalties de l'Aparell Locomotor"..
- Accidents a la Llar.

- Guia voluntats anticipades

- Fullet aportació farmacèutica

- Decret regulació S.A.I.P

- Carta de serveis S.A.I.P.

- Decret prestació sanitària persones    no beneficiàries.
- RD 81/14 prestació sanitària transfronterera..

- - DECRET 74/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en l'àmbit de l'atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, creació registre autonòmic

- DECRET 79/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell de Salut de la C.V., i els consells de salut dels departaments de salut.

- DECRET 80/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Comitè de Pacients de la C.V.

 Sanidad
Política de Privacidad Colaborador Ayuntamiento de Castellón DEICA S.L. Diseño de Páginas web en Castellón.