Federacio d' Associacions Ciutadanes Consumidors i Usuaris de Castelló
Anar a versió en Valencià
Contáctenos Facebook Federacio d'Associacions Ciutadanes, Consuimdors i Usuaris de Castelló Twitter Federacio d'Associacions Ciutadanes, Consuimdors i Usuaris de Castelló
Visitante: 
Noticias Junta Directiva ¿Dónde Estamos? Asociaciones Federadas Estatutos Enlaces
Normativa Generalitat Ordenanzas Municipales Resto Normativa Participación Ciudadana Sanidad Medio Ambiente Inmigración Movilidad Servicios Sociales Subvenciones

Subvencions

 Aumentar LetraDisminuirReestablecer Letra

*Anunci de Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Castelló de la Plana, destinades al foment de projectes de les associacions de gent gran any 2016

* Anunci relatiu a l'aprovació de les bases que regulen la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, destinades al foment de projectes de cooperació al desenvolupament en 2016.

* Bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament de projectes culturals que realitzen associacions culturals entre l'1 d'octubre de 2015 i el 30 de setembre del 2016.

* Anunci de las bases per a la concessió de subvencions destinades al foment de projectes d'igualtat d'oportunitats de dones i homes que realitzen les associacions del municipi en 2016

* Extracte de l'acord de 29 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló de la Plana pel qual es convoquen subvencions destinades al foment de projectes d'igualtat d'oportunitats de dones i homes, que realitzin les associacions del municipi, corresponent a l'exercici 2016 (DATA PUBLICACIÓ BOP 25/08/16)

* Extracte de la Resolució de 18 d'agost de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomentin la igualtat entre dones i homes i / o el associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana (DATA PUBLICACIÓ DOGV 25/08/16)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de Privacidad Colaborador Ayuntamiento de Castellón DEICA S.L. Diseño de Páginas web en Castellón.